Presentació

En el model global imperant, en els darrers anys es parla sobre la crisi en el sector productor d’aliments la qual té el seu origen, entre altres factors, en els elevats preus de les matèries primeres, la cadena de comercialització i la manca de subministrament ocasionada per causes especulatives destinades a fer pujar els preus del producte final. Per si aquest panorama no resultés prou preocupant cal, a més a més, afegir-hi una altra causa: els productes agrícoles es destinen a l’obtenció d’energia com és el cas, per exemple, del blat de moro.

Malgrat tot, es considera que les crisis alimentàries, tot i ser greus, són situacions periòdiques estacionals. De fet, el seu tractament en els medis de difusió no deixa de ser puntual. Ara bé, la incertesa alimentària és quelcom estructural per a una part del planeta, que no pot, en conseqüència, tenir accés al seu dret a l’alimentació.

Mentre que a Europa, i en altres parts de l’anomenat primer món, hi ha un creixent sentiment de temor davant les conseqüències de la crisi econòmica, a la que cal sumar-hi l’energètica, en altres parts del planeta han d’enfrontar-se a la denominada crisi alimentària.

Actualment, s’accepta la confluència de quatre crisis: l’alimentària, l’energètica, la climàtica i la financera. Davant aquest panorama, comencen a sorgir els primers símptomes d’un canvi global, tots ells relacionats amb la innovació i el coneixement.

Agafant com a referència la innovació i el coneixement s’ha estructurat la tercera edició d’aquest congrés en quatre blocs altament relacionats entre si: producte, procés, packaging i sostenibilitat - qualitat de vida.

Com en les edicions anteriors, es pretén posar en contacte el món universitari amb les empreses del sector agroalimentari que utilitzin noves tècniques, elaborin i distribueixin aliments o que fabriquin i venguin equips, amb l’objectiu de compartir i debatre les darreres novetats dels processos de fabricació i conservació d’aliments i, en la mesura del que sigui possible, establir un procés de reflexió davant la situació actual i les possibles solucions que permetin superar-la.