Presentació de ponències, comunicacions i pòsters del Congrés

Comunicacions

El termini de presentació de comunicacions finalitzarà el dia 2 d'octubre de 2009. L'extensió de les comunicacions serà d'una pàgina.
A criteri del Comitè Científic algunes comunicacions podrien passar a  pòsters. Abans del dia 9 d'octubre s’ informarà  als  participants la decisió del comitè.

Pòsters

El termini de presentació de pòsters finalitzarà el dia 2 d'octubre de 2009
Dimensions: 1m ample x 1,20 m alt (aprox.  mesures A1)
Col•locació: durant el periode de registre el 24 de novembre entre les 8:00h i les 9:00h.
A criteri del Comitè Científic els millors pòsters es passaran a comunicació oral. Abans del dia   9 d'octubre s’ informarà als participants la decisió del comitè.
Els autors dels pòsters deuran estar localitzables durant els descansos i  les sessions de pòsters.

Registre

NOM I COGNOMS:
LLOC DE TREBALL:
UNIVERSITAT / EMPRESA:
DIRECCIÓ:
CIUDAD / CP / PAÍS:
TELF / MÒBIL/  FAX:
EMAIL: