Lloc i dates

Lloc de realització:

El congrés es realitzarà a l’Escola Universitària Tècnica Industrial de Terrassa (EUETIT):
C/ Colom, 1 – 08222 – Terrassa (Barcelona).
Durant els dos dies es celebraran conferències plenàries, taules rodones, i comunicacions orals tècniques lliures. També tindran cabuda els panells o pòsters explicatius.

Dates de realització:

24 i 25 de novembre de 2009