Inscripci贸

Fins el 10/09/09   A partir del 11/09/09
325 €   375 €

 ESTUDIANTS--> PREU ESPECIAL: 200 EUROS

Forma de pagament:

• Transferència bancària al número de compte de "La Caixa":

                                                 2100-0655-70-0200340134

• Remetre a la Secretaria tècnica la inscripció i el comprovant de pagament per fax o via e-mail:

Att: Sra Coral Martil Martínez i Sra Judith Crespiera Portabella
Fax: 93 739 82 25
Email: info@cresca.upc.edu
 

Nota : No s’admetran aquelles inscripcions que no vagin acompanyades del resguard de pagament.

 

La quota d'inscripció inclou:

• Assistència a les ponències.
• Programa de comunicacions.
• Llibre de comunicacions i ponències.
• Carpeta de documentació.
• Dinar de treball.
• Cafès de les pauses.
• Recepció.

 

Despeses de cancel·lació:

Abans del 23 d’octubre del 2009 es tornarà el 75 % de l’import, en el cas que es comuniqui a la Secretaria Tècnica per carta, fax o correu electrònic; si no es rep cap avís no es farà cap devolució.
El reemborsament s’efectuarà després del Congrés.

 

Formulari d' inscripció:

Omplir el formulariOmplir el formulari d' inscripció