Estructura i comités

Estructura

El congrés EBA 2009 estarà dividit en els 4 blocs següents:
• Producte
• Procés
• Packaging
• Sostenibilitat i Qualitat de vida 
 
Comitè d'honor

President: Sr. José Montilla, Molt Honorable President de la Generalitat
 

Sra. Marina Gelí i Fàbrega, Honorable Consellera de Salut

Sr. Pere Navarro, Batlle de Terrassa
Sr. Alfredo Vega, Tinent d'alcalde de Serveis a les Persones. Regidor d'Esports, Universitats i Societat del Coneixement de Terrassa
Sr. Antoni Giró, Excm. i Magnífic Rector de la UPC
Sr. Juan Antonio Gallardo, Il•lustríssim director de l’EUETIT

Comitè científic

President: Josep Garcia, Director del CRESCA
Sr. Andreu Gavilán, President de l’Associació Espanyola de Fabricants i Comercialitzadors  d’Additius Alimentaris (AFCA)
Sr. Carles Milla, director de MIMASA
Sr. Enric Riera, membre de CRESCA
Sr. Francesc Fort, secretari de la Societat Espanyola de Ciències Sensorials ( SECS)
Sr. Francesc Melgosa, vocal de l’Associació Catalana de Ciències de l’Alimentació (ACCA)
Sr. Francesc Montejo,  professor del Màster d’Aromes i  Fragàncies de la UPC i director de INN Flavours.
Sr. Jaume Estruch,  President de la Societat Espanyola de Ciències Sensorials (SECS)
Sr. Jose Antonio Garcia, Cap de la Unitat Funcionalitat i Nutrició (IRTA)
Sr. Narcís Grèbol , gerent de CENTA - IRTA
Sr. Pere Monagas, membre de CRESCA
Sr. Toni Trujillo, professor titular de Tecnologia dels Aliments. Centre Especial de Recerca Planta de Tecnologia dels Aliments (CERPTA).

Comitè organitzador

Presidenta: Judith Crespiera, Gerenta de CRESCA
Sra.  Coral Martil, membre de CRESCA
Sra. Cristina Tudanca, membre de CRESCA
Sr. Cristian Maggiolo, membre de CRESCA
Sr. Marc Pallarès, Director de Projectes de l'Àrea de Química i Bioquímica del CRESCA
Sra.  Mercè Molner, membre de CRESCA
Sr. Rafael Sitjar, Director de Projectes de l'Àrea Mecatrònica del CRESCA